Đảm bảo chất lượng

ĐBCL-CTĐT-AUNQA-GCN

STT Tên file Ghi chú File đính kèm
1 Chứng nhận AUN - QA ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học 2023 Tải về
2 Chứng nhận AUN - QA ngành Dược học 2023 Tải về
3 Chứng nhận AUN - QA ngành Nông nghiệp 2022 Tải về
4 Chứng nhận AUN - QA ngành Ngôn ngữ Khmer 2022 Tải về
5 Chứng nhận AUN - QA ngành Điều dưỡng 2022 Tải về
6 Chứng nhận AUN - QA ngành Chăn nuôi Thú y 2019 Tải về
7 Chứng nhận AUN - QA ngành Thủy sản 2019 Tải về