Đảm bảo chất lượng

ĐBCL-CTĐT-FIBAA-GCN

STT Tên file Ghi chú File đính kèm
1 Chứng nhận FIBAA bậc thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế 2022 Tải về
2 Chứng nhận FIBAA bậc thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh 2022 Tải về
3 Chứng nhận FIBAA ngành Luât 2022 Tải về
4 Chứng nhận FIBAA ngành Quản trị kinh doanh Tải về
5 Chứng nhận FIBAA ngành Kinh tế 2019 Tải về
6 Chứng nhận FIBAA ngành Tài chính - Ngân hàng Tải về
7 Chứng nhận FIBAA ngành Kế toán 2019 Tải về