Đảm bảo chất lượng

ĐH Trà Vinh thêm 02 chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN – QA

 

 

ĐH Trà Vinh thêm 02 chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN – QA: Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, đã nâng tổng số chương trình đã kiểm định quốc tế AUN, FIBAA, ABET của TVU lên 15 chương trình: 07 CTĐT kiểm định theo tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế AUN-QA là: Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Nông nghiệp, Thủy sản, Thú y thuộc Khoa Nông nghiệp, thủy sản; Điều dưỡng thuộc Khoa Y Dược; Ngôn ngữ Khmer thuộc Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật Khmer Nam Bộ; 07 CTĐT kiểm định theo tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán và Tài chính ngân hàng, Luật, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý kinh tế thuộc Khoa Kinh tế – Luật; kiểm định ABET ngành Công nghệ thông tin thuộc khoa Kỹ thuật công nghệ.