Đảm bảo chất lượng

Tổ chức AUN – QA đánh giá ngoài bốn chương trình đào tạo tại ĐH Trà Vinh

(TVU) – Từ ngày 02/10/2023 – 05/10/2023, Tổ chức AUN – QA (ASEAN University Network – Quality Assurance – Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á) tiến hành đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại ĐH Trà Vinh gồm thạc sỹ Văn hóa học, đại học Ngôn ngữ Anh, đại học Công nghệ Thực phẩm và đại học Giáo dục Mầm non.

 

Thành viên đoàn đánh giá ngoài gồm: GS. Shahrir Abdullah, trưởng đoàn đánh giá, cùng GS.TS. Patricia M. Empleo; TS. Veerades Panvisavas; GS. John  Donnie A và các thành viên, thư ký. Đây là chuyên gia đầu ngành ở nhiều lĩnh vực  từ các nước Đông Nam Á như Thái lan, Phi-líp-pin, Malaysia, Indonesia…

Tại buổi khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, đến nay Trường Đại học Trà Vinh có 15 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng quốc tế của các tổ chức AUN – QA, FIBAA và ABET. Trong đó, 7 chương trình đạt chuẩn kiểm định AUN-QA. Đợt kiểm định chất lượng quốc tế lần này là bước đi quan trọng trên lộ trình hội nhập chất lượng giáo dục khu vực và quốc tế, nỗ lực cải tiến chất lượng chương trình đào tạo liên tục ngày càng tốt hơn.

Theo chương trình làm việc, đoàn đánh giá tiến hành nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn, thảo luận với các nhóm báo cáo gồm lãnh đạo khoa và quản lý các chương trình đào tạo, giảng viên, cán bộ hỗ trợ, sinh viên, cựu sinh viên, các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng, và khảo sát, đánh giá các hoạt động giảng dạy – học tập, các cơ sở thực hành, nghiên cứu cùng các hoạt động ngoại khóa của Nhà trường… Sau đó tổng hợp ý kiến của các thành viên trong đoàn và tiến hành đánh giá kết quả tại phiên bế mạc vào ngày 05/10/2023.