Đảm bảo chất lượng

Tin tức - Sự kiện

Tổ chức AUN – QA đánh giá ngoài bốn chương trình đào tạo tại ĐH Trà Vinh
Tổ chức AUN – QA đánh giá ngoài bốn chương trình đào tạo tại ĐH Trà Vinh Tin tức - Sự kiện / Tin đảm bảo chất lượng (TVU) – Từ ngày 02/10/2023 – 05/10/2023, Tổ chức AUN – QA (ASEAN University Network – Quality Assurance – Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á) tiến hành đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại ĐH Trà Vinh gồm thạc sỹ Văn hóa học, đại học Ngôn ngữ Anh, đại học Công nghệ Thực phẩm và đại học Giáo dục Mầm non. 29/02/2024